logo

Karageny

Są to środki stosowane w przetwórstwie mięsnym i drobiowym do produkcji wędlin, konserw i wyrobów garmażeryjnych. Solanki z udziałem KARAGENU to stabilne zawiesiny przeciwdziałające sedymentacji innych wielkocząsteczkowych składników solanek takich jaki białka, skrobie itp.
Tworzą silne, elastyczne żele nie wykazujące synerezy.

Zalety:
•ogranicza podciek w wyrobach pakowanych próżniowo
•poprawia strukturę i ułatwia plastrowanie gotowego wyrobu


Coppyright by: FPS