logo
ZAPYTANIE OFERTOWE

Przystepujac do realizacji zadania w ramach projektu pt.
„Utworzenie centrum B+R do badan nad opracowaniem nowych technologii produkcji żywności z udzialem synergizmu naturalnych dodatkow funkcjonalnych.”,
zapraszamy do zlożenia oferty na budowe Centrum B+R w Targowisku.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY:
Pozostale dokumenty:
Zalacznik nr 8 do zaproszenia, sprawa ZO-01-2017

_Alt_PB_syt-rys-01.1
_Alt_PB-prz-rys-03
792-PW 01 - RZUT FUNDAMENTÓW
792-PW 02 - PŁYTA NAD PARTEREM
792-PW 03 - RZUT DACHU
792-PW 04 - PRZEKROJE A-A, B-B, E-E, F-F
792-PW 05 - PRZEKROJE C-C, D-D
792-PW 06 - ZBROJENIE STOPY FUNDAMENTOWEJ
792-PW 07 - ZBROJENIE ŁAW FUNDAMENTOWYCH, USKOKU FUNDAMENTÓW, BELKI PODWALINOWEJ, SŁUPA S1
792-PW 08 - ZBROJENIE WIEŃCY, ATTYK, BELEK, NADPROŻY, SŁUPÓW S.2
792-PW 09 - ZBROJENIE PŁYTY ŻELBETOWEJ DOŁEM
792-PW 10 - ZBROJENIE PŁYTY ŻELBETOWEJ GÓRĄ
792-PW 11 - DETALE KONSTRUKCJI STALOWEJ CZ. 1_2
792-PW 12 - DETALE KONSTRUKCJI STALOWEJ CZ. 2_2
Alt_PB_syt-rys-01
Alt_PB-pro-rys-02
opis PW Targowisko
V1-opis
Architektura

Fundamenty
Parter
Sufity
A4_DACH.pdf
A5_PRZEKROJ_AA.pdf
A6_PRZEKROJ_BB.pdf
A7_PRZEKROJ_CC.pdf
A8_ELEWACJE.pdf
A9_ZESTAWIENIE_DRZWI_I_OKIEN.pdf
SCIANY
A11_DETAL_COKOlU.pdf
A12_DETAL_RYNNY.pdf
OPIS_PW.pdf
Z1_PZT.pdf
Elektryka

E1 sytuacja - inst. elektr. wewn..pdf
E2 uziom.pdf
E3 rzut parteru - instalacje elektryczne.pdf
E4 rzut dachu.pdf
E5 rzut parteru - instalacje teletechniczne.pdf
E6 schemat ideowy zasilania.pdf
E7 widok tablicy rozdzielczej WG+TG.pdf
E8 schemat ideowy tablicy TK.pdf
E9 schemat okablowania strukturalnego.pdf
E10 schemat instalacji sygnalizacji pozaru.pdf
E11 schemat instalacji telewizji dozorowej.pdf
E12 schemat instalacji wideofonu.pdf
legenda.pdf
ProjektWyk_elektryka_Opis.PDF
Instalacje sanitarne

karta_osadnik_OS 1200-2,0.pdf
karta_separatory_ESL 6-60.pdf
opis uzbrojenie zewnetrzne.pdf
opis.pdf
rys.1.pdf
rys.2.pdf
rys.3.pdf
rys.4.pdf
rys.5.pdf
rys.6.pdf
rys.7.pdf
rys.8.pdf
rys.9.pdf
rys.S1.pdf
rys.S2.pdf
rys.S3.pdf
rys.S4.pdf
rys.S5.pdf
rys.S6.pdf
rys.S7.pdf
strona tytulowa.pdf
strona tytulowa_1.pdf
Konstrukcja

792-PW 01 - RZUT FUNDAMENTOW.pdf
792-PW 02 - PLYTA NAD PARTEREM.pdf
792-PW 03 - RZUT DACHU.pdf
792-PW 04 - PRZEKROJE A-A, B-B, E-E, F-F.pdf
792-PW 05 - PRZEKROJE C-C, D-D.pdf
792-PW 06 - ZBROJENIE STOPY FUNDAMENTOWEJ.pdf
792-PW 07 - ZBROJENIE LAW FUNDAMENTOWYCH, USKOKU FUNDAMENTOW, BELKI PODWALINOWEJ, SLUPA S1.pdf
792-PW 08 - ZBROJENIE WIENCY, ATTYK, BELEK, NADPROZY, SLUPOW S.2.pdf
792-PW 09 - ZBROJENIE PlYTY ZELBETOWEJ DOlEM.pdf
792-PW 10 - ZBROJENIE PlYTY ZELBETOWEJ GORA.pdf
792-PW 11 - DETALE KONSTRUKCJI STALOWEJ CZ. 1_2.pdf
792-PW 12 - DETALE KONSTRUKCJI STALOWEJ CZ. 2_2.pdf
opis PW Targowisko.pdf
Projekt drogowy

_Alt_PB_syt-rys-01.1.pdf
_Alt_PB-prz-rys-03.pdf
Alt_PB-pro-rys-02.pdf
V1-opis.doc
wentylacja

centrala wentylacyjna.pdf
Opis_wentylacja.pdf
Rys_01_wentylacja.pdf
Rys_02_wentylacja.pdf
Rys_03_wentylacja.pdf
Rys_04_wentylacja.pdf
Rys_05_wentylacja.pdf
Strona tyt_wentylacja.pdf
Zal_1_zestawienie ilosci powietrza.pdf
Zal_2_zestawienie urzadzen.pdf
Zal_3_N1.pdf
Zal_3_N2.pdf
Zal_3_W1.pdf
Zal_3_W2.pdf
Zal_3_W3.pdf

Coppyright by: FPS